top of page

10 נקודות אידיאולוגי

כל פרט הוא מלך

ראשית כל עלינו לחנך את הג'אנג'ים שלנו לבני אדם טובים, אנו מחנכים את עצמנו להיות אנשים אצילים, ילדים טובים ... שנוכחותנו בחיים אלה אינה נעלמת מעינינו אלא שנשאיר חותם חיובי. השלב השני הוא להיות יהודים טובים וציונים טובים.

1

שתיים

מדינה יהודית ודמוקרטית

לדברי ז'בוטינסקי: "לכל עיר יש את המשימה שלה. אנחנו היהודים לא שונים. על מנת לתרום לצמיחת האנושות, העם היהודי זקוק למדינה בעד אומתו ". מדינה יהודית מרמזת שהיא נשלטת על ידי יהודים.

אנו מגנים ללא תנאי שהמדינה היא גם דמוקרטית, בה כל הקבוצות האתניות, הדתות והתרבויות יכולות להתקיים, מהוות דוגמה מובהקת לעולם, ובמיוחד למזרח התיכון.

הרוב היהודי בישראל

כביתרים אנו מבקשים לשמור על מעמד "יהודי ודמוקרטי".

הסיבה היחידה שישראל נותרה מדינה יהודית ודמוקרטית היא מכיוון שיש בישראל רוב יהודי.

זו הסיבה שכדי שזה לעולם לא יקרה, עלינו להקדיש את כל המאמצים שלנו, את כל האנרגיות שלנו למימוש מילה אחת: העלייה.

3

4

הדר

הדר הוא מערך ערכים המייצג את המוסר ואתיקה שיש לבטרי.

"הדר" היא מילה שאין לה תרגום. בספרדית הדבר הכי קרוב למילה זו הוא "הוד" שמגיע ממלך, כי כל אחד מאיתנו הוא מלך, כל אחד ראוי לחיות כמו מלך.

להיות בטרי זה משהו שעובר את הגבולות הפיזיים של הטנואה. להיות בטרי מרמז על חיפוש אצילות, כוח ומצוינות בכל תחומי חיינו.

מוניזם

מוניזם או "ג'אד נס" הוא שכל תנועת בית"ר צריכה להתמקד באותו אידיאל כמו העיקרי. בית"ר צריכה להתמקד במאבק אחד בלבד, בציונות. זו הסיבה שאנחנו מגדירים שדגל בית"ר הוא זה של ישראל, וההמנון שלנו התקווה

מצפון חברתי

ז'בוטינסקי נהג לומר: "כל יחיד הוא מלך". זו הסיבה שהיא מעלה מצפון חברתי המבוסס על "חמשת הזיכרונות". חמישה צרכים בסיסיים שכל יהודי היה צריך לספק: (דיור, אוכל, ביגוד, חינוך ובריאות)

משמעת

כדי שארגון יתפקד היטב, יש צורך שכל חבריו יעבדו בהרמוניה וסינכרון מושלמים, כאילו כל אחד מהם היה מוזיקאי, ויחד היינו תזמורת, שתמיד עבדנו בצורה ממושמעת ומכבדים את הממונים עליו.

5

6

7

8

שפה עברית

זו השפה היחידה והנצחית שיכולה לאחד את כל העם היהודי.

ז'בוטינסקי הצהיר כי בשביל שבית בטרי ידבר עברית, אחרת הם לא יהיו בטרי מלא.

בבית"ר אנו מאמינים כי השפה העברית צריכה להיות ההתחלה והחינוך של כל ילד יהודי; צעיר יהודי שאינו יודע עברית אינו יהודי "שלם" למרות שהוא חבר בית"ר.

JALUTZIUT "פיוניריזם"

מישהו חלוץ הוא מישהו שמוביל את הדרך, מישהו שמוביל לדוגמא לאידאלים שלהם. בפזורה "ג'אלוציאוט" היא באה לידי ביטוי, בעיקר, ביכולתם ובאומץ לבם של כל ביתרי לשנות את מהלך ההיסטוריה שלהם ולחזור לביתם בישראל. בישראל החלוציות באה לידי ביטוי בעשיית דברים שלא רק שאינם מייצרים אושר אישי אלא גם תורמים תרומה משמעותית להתפתחות עמנו.

9

10

פעלתנות

הבטרי נושא את להבת המרד, שאינה אלא לומר אמת ולהראות צדק. מפגשי האקטיביזם שלנו חייבים להיות מלאים בפיות, ומייצגים במעשינו את כל הקהילה מכיוון שאינם יהודים אינם מבינים את ההבדלים הפנימיים בארגונים.

bottom of page