top of page
drawmyPortada.jpg

סדרה מקורית של

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252

יום שבת הראשון של ביתר

התאמה של 97%

2021

כל אחד

עונה אחת

HD

כל שנה שמתחילה בבית"ר היא עולם חדש, מציאות חדשה. כל שנה מספר סיפור חדש, התחלה חדשה והרפתקה אחרת. בסדרה זו אני משחזר את הצגת השבתות הראשונות בכל שנה.

פרק 1. Macro Peula 2013 Miti Miti

1:07 דק '

בפרק זה נסביר שזו הייתה המלחמה בת 6 הימים, אחת המלחמות החשובות בישראל.

פרק 1. Macro Peula 2013 Miti Miti

1:07 דק '

בפרק זה נסביר שזה היה חג שבועות, אחד החגים החשובים ביותר.

אנחנו גם מספרים לכם כמה מהמנהגים המפורסמים שלהם.

פרק 1. Macro Peula 2013 Miti Miti

1:07 דק '

בפרק זה נסביר שזו הייתה אל אלטלנה, הספינה שכמעט עוררה מלחמת אזרחים במדינת ישראל הצעירה.  

פרק 1. Macro Peula 2013 Miti Miti

1:07 דק '

בפרק זה נסביר את מבצע אנטבה, אחד המבצעים הצבאיים הגדולים בעולם.

לחזור ל

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252
bottom of page