top of page
cartelPeliculasGrande.jpg

סדרה מקורית של

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252

יום שבת הראשון של ביתר

התאמה של 97%

2021

כל אחד

עונה אחת

HD

כל שנה שמתחילה בבית"ר היא עולם חדש, מציאות חדשה. כל שנה מספר סיפור חדש, התחלה חדשה והרפתקה אחרת. בסדרה זו אני משחזר את הצגת השבתות הראשונות בכל שנה.

פרק 1. Macro Peula 2013 Miti Miti

1:07 דק '

תהיתם איך המדריכים בידרו את עצמם בלי בית"ר? מול השעמום, הכל משמש לבדר את עצמך..... אפילו גליל פשוט של נייר טואלט 

פרק 1. Macro Peula 2013 Miti Miti

1:07 דק '

הסרטון הזה הוכן על ידי המדריכים עבור החניכים שלהם. !כל הקבוצות בסרטון אחד!

לחזור ל

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252
bottom of page