top of page
Screen Shot 2021-03-07 at 17.11.38.png

סדרה מקורית של

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252

מכירים את ג'אנג'ים שלנו

התאמה של 95%

2021

כל אחד

סדרות קטנות

HD

הג'אנג'ים של בית"ר ללא ספק הם הג'אנג'ים הטובים ביותר מכל התניאוטים ברחבי העולם. בסדרה זו אנו מזמינים אתכם להכיר את הראיונות המצחיקים ביותר של הג'אנג'ים של בית"ר!

פרקים

פרק 1. הכרת הג'אנג'ים שלנו

3.21 דק '

פרק 2. פגישה עם ג'אנג'ים שלנו

2.34 דק '

פרק 3. פגישה עם הג'אנג'ים שלנו

2.29 דק '

פרק 4. פגישה עם הג'אנג'ים שלנו

3.35 דק '

פרק 4. פגישה עם הג'אנג'ים שלנו

3.35 דק '

לחזור ל

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252
bottom of page