top of page
Screen Shot 2021-03-07 at 17.07.30.png

סדרה מקורית של

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252

מג'יין

99% התאמה

2021

כל אחד

עונה אחת

HD

אל מג'יין, הרגע המצופה והמהנה ביותר בשנה. שבוע של קמפינג מלא בלמידות מדהימות, רגשות וחוויות. בסדרה זו אנו מזמינים אתכם לחיות מחדש את כל המג'אנות של העשור האחרון!

פרקים

פרק 1. מג'נה אומץ 2017

1:08 דק '

פרק 2. מג'נה קש 2018

0:54 דק '

פרק 4. Majané Neder 2019

1:02 דק '

פרק 5. מג'נה עקבות 2020

1:28 דק '

פרק 6. שבועא ביתארי 2021 חלק 1

1:02 דק '

פרק 7. שבועוע ביתארי 2021 חלק 2

2:53 דק '

פרק 7. שבועוע ביתארי 2021 חלק 2

2:53 דק '

פרק 7. שבועוע ביתארי 2021 חלק 2

2:53 דק '

לחזור ל

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252
bottom of page