top of page
1.png

סדרה מקורית של

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252

ביתר תוך דקה

99% התאמה

2021

כל אחד

עונה אחת

HD

בית"ר תוך דקה היא הסדרה האידיאלית עבורך, בה תלמד על התכנים המעניינים ביותר בתנואה שלך, בדקה אחת בלבד !!!

אין צורך להשקיע שעות על גבי שעות כדי ללמוד על מה שאתה הכי אוהב!

פרקים

פרק 1. בית"ר

0.54 דקות

פרק 2. שיר בית"ר

1.18 דק '

פרק 3. הקרב על תל ג'אי

1:21 דק '

פרק 4. קיר הברזל

1:04 דק '

פרק 5. תוסף הכותל

1:36 דק '

פרק 6. ZZW

2:53 דק '

לחזור ל

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252
bottom of page