top of page
Screen Shot 2021-03-07 at 17.08.58.png

סדרה מקורית של

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252

JODESH BETAR

התאמה של 96%

2021

כל אחד

עונה אחת

HD

חודש, האירוע הכי תחרותי השנה בתנועות. החודש בו אנו משתגעים על מטרה אחת בלבד: להוכיח איזו הכי טובה. בסדרה זו אנו מזמינים אתכם לחיות מחדש את הרגעים הטובים ביותר מכל יודאשים בעשור האחרון ובכך לראות שקווצה היא המנצחת ביותר בהיסטוריה.

פרקים

פרק 1. חודש בית"ר 2010

1:43 דק '

פרק 2. חודש הענקים 2011

1:46 דק '

פרק 3. חודש בית"ר 2012

1:57 דק '

פרק 4. חודש בית"ר 2013

1:58 דק '

פרק 5. חודש ג'לומי 2015

3:17 דק '

פרק 6. חודש ג'מישים הקבות 2017

1:10 דק '

פרק 7. חודש כשר היטוששת 2020

1:27 דק '

לחזור ל

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252
bottom of page