top of page
Screen Shot 2021-03-07 at 17.11.18.png

סדרה מקורית של

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252

טירנוס טל ג'יי

התאמה של 97%

2021

כל אחד

סדרות קטנות

HD

הם אומרים שדברים טובים מגיעים בכמויות קטנות, ולכן אנו מציגים בפניכם: טירנוס תל ג'אי, אחת הסדרות המצחיקות בכל בטפליקס. כאן תמצאו את הסיכומים המצחיקים ביותר של התקופות השונות בבית"ר!

פרקים

פרק 1. עריצים תל ג'אי

4.29 דק '

פרק 2. העריצים תל ג'אי

3.08 דק '

פרק 2. העריצים תל ג'אי

3.08 דק '

פרק 2. העריצים תל ג'אי

3.08 דק '

פרק 2. העריצים תל ג'אי

3.08 דק '

לחזור ל

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252
bottom of page