top of page
Screen Shot 2021-03-07 at 17.10.05.png

סדרה מקורית של

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252

IOM HAATZMAHUT

99% התאמה

2021

כל אחד

עונה אחת

HD

12 במאי 1948 הייתה הכרזת העצמאות של מדינת ישראל האהובה עלינו. בזכות זה, יש לנו את העונג לחגוג מדי יום הולדת לארצנו הצעירה והיפה. אנו מזמינים אתכם לחיות מחדש את השבת הכי כיפית וצפויה בשנה!

פרקים

פרק 1. יום העצמאות 2011

1.35 דק '

פרק 2. יום העצמאות 2014

1.40 דק '

פרק 3. יום העצמאות 2015

1.06 דק '

פרק 4. יום העצמאות 2016

1.26 דק '

פרק 5. יום העצמאות 2017

0.55 דקות

פרק 6. יום העצמאות 2018

0.58 דקות

פרק 7. יום העצמאות 2020

1.45 דק '

לחזור ל

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252
bottom of page