top of page
Screen Shot 2021-03-07 at 17.10.40.png

סדרה מקורית של

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252

יום שבת הראשון של ביתר

התאמה של 97%

2021

כל אחד

עונה אחת

HD

כל שנה שמתחילה בבית"ר היא עולם חדש, מציאות חדשה. כל שנה מספר סיפור חדש, התחלה חדשה והרפתקה אחרת. בסדרה זו אני משחזר את הצגת השבתות הראשונות בכל שנה.

פרקים

פרק 1. שבת ראשונה 2013

3.26 דק '

פרק 2. יום שבת הראשון 2014

0:51 דק '

פרק 3. שבת ראשונה 2015

2.23 דק '

פרק 3. שבת ראשונה 2016

2:11 דק '

פרק 3. שבת ראשונה 2016

2:11 דק '

פרק 4. שבת ראשונה 2018

1:08 דק '

פרק 5. יום שבת הראשון 2019

0:58 דק '

פרק 6. מה עושים מדריכים 2020 חלק 1

0:39 דק '

פרק 7. מה עושים המדריגים 2020 חלק 2

0:38 דק '

פרק 8. טריילר יום שבת הראשון 2020

2:39 דק '

לחזור ל

C2644382-304F-4D22-B99A-8E551DE58160%252
bottom of page